titulka_web

Ponúkané služby

Naša firma ponúka nasledovné služby:

1. Vypracovanie projektovej dokumentácie pozemných stavieb* pre: 

 • územné rozhodnutie
 • stavebné povolenie
 • realizačnú dokumentáciu
 • porealizačnú dokumentáciu
 • zameranie skutkového stavu

 

2. Vypracovanie projektovej dokumentácie Technického a technologického vybavenia stavieb** pre: 

 • stavebné povolenie
 • realizačnú dokumentáciu
 • porealizačnú dokumentáciu

 

3. Vykonávanie inžinierskej činnosti a autorizovaného dozoru.

4. Vypracovanie 3D Vizualizácii

 • interiérov
 • exteriérov
 • štúdie budov

 

Poznámka

* Pozemnými stavbami sa rozumejú: podnikateľské objekty, výrobné haly, sklady, kancelárske budovy, rodinné domy, chaty, rekreačné objekty, garáže.

** Plynové prípojky, plynoinštalácie objektov, vodovodné prípojky, kanalizačné prípojky, vnútorný rozvod vody a kanalizácie.